Dzieci w Przedszkola "Malinka" zaprezentowały program artystyczny, FOT. Archiwum Przedszkola
Dzieci w Przedszkola “Malinka” zaprezentowały program artystyczny, FOT. Archiwum Przedszkola

Dzień Niepodległości, 11 listopada, to najważniejsze polskie święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu nawet najmłodsze pokolenie. W naszym przedszkolu patriotyzmu uczymy już od najmłodszych lat. Trzeba go pielęgnować w dzieciach poprzez kultywowanie uroczystości narodowych i jest to bardzo ważne zadanie nas wszystkich.

10 listopada w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” tradycyjnie w niezwykle uroczysty sposób uczczono rocznicę.

Odświętnie udekorowany hall
Cała społeczność przedszkolna wyglądała w tym dniu pięknie. Odświętnie, udekorowany hall przedszkolny, biało czerwone chusty i flagi narodowe, kwiaty, galowe stroje dzieci i pracowników oraz własnoręcznie wykonane kotyliony nadały niezwykłą oprawę uroczystości. Akademię rozpoczęła dyrektor przedszkola Pani Grażyna Rakowska, która serdecznie przywitała wszystkie dzieci oraz przybyłych gości i w kilu słowach opowiedziała o Święcie Niepodległości. Następnie prowadząca uroczystość Pani Celina Rostkowska zaprosiła do zaprezentowania programu artystycznego jaki przygotowały dzieci poszczególnych grup pod kierunkiem swoich nauczycielek.
Akademię rozpoczęły dzieci z grupy „Krasnale”.

Krasnale zaśpiewały „Niepodległość”
„Do Hymnu” padła komenda z ust małej Emilki a wówczas „Mazurek Dąbrowskiego” popłynął gromko ze wszystkich małych piersi przedszkolaków. Następnie „Krasnale” zaśpiewały wzruszającą pieśń pt. „Niepodległość” oraz zatańczyły taniec z chusteczkami. „Biedronki” wykonały układ taneczny z biało – czerwonymi kwiatami do utworu F. Chopina, oraz taniec „Ułani”. Dzieci najstarszej grupy przedszkolnej „Smerfy” przedstawiły inscenizację do piosenki pt. „Przybyli Ułani pod okienko”, a dziewczynki wykonały układ taneczny z szarfami w barwach narodowych dostarczając wszystkim wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Wszystkie grupy śpiewały pieśni i recytowały wiersze zawierające treści patriotyczne.

Tańcem, słowem i piosenką
Dzieci właśnie w ten sposób wyraziły swoją miłość do Ojczyzny. Tańcem, słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo. Podsumowaniem uroczystości był niezwykły występ wokalny Marysi Rackiej, która zaśpiewała piosenkę pt. „Kętrzyn moje miasto”, napisaną przez Panią Marzenę Jasionowicz. Piosenkę tę znają już wszystkie dzieci naszego przedszkola dlatego chętnie i z zaangażowaniem towarzyszyły Marysi, tak głośno i pięknie jak tylko potrafią przedszkolaki.
Tak by usłyszał nas cały Kętrzyn.
Na zakończenie dzieci wspólnie oglądały film edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej o polskich symbolach narodowych pt. „Polak mały!”
Akademia z okazji Święta Niepodległości to prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego, była jednocześnie znakomitą okazją do realizacji zamierzeń programowych mających na celu: propagowanie tradycji narodowych, znajomość ogólnopolskich świąt, symboli i przynależności narodowej. Wiemy, że takie spotkania sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci dlatego mając na uwadze powyższe cele będziemy je z radością
kontynuować.

Marzena Jasionowicz