obrazekMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: ,, Mój świat bez przemocy”.

Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw empatii i właściwego reagowania na akty agresji oraz uwrażliwienie na problem przemocy.
Prace należy składać do 10.11.2016r. (czwartek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11 pok. nr 246 (sekretariat).
Więcej informacji i regulamin konkursu plastycznego na stronie internetowej www.mopsketrzyn.pl.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Teresa Murawska, kierownik MOPS Kętrzyn