ŚP. Józef Szatrawski. FOT. Archiwum

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Szatrawskiego, Radnego Rady Miejskiej Kętrzyn VII kadencji (obecnej).

Józef Szatrawski – Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie w tej kadencji pracował w Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Był człowiekiem, któremu zawsze bliskie i ważne były sprawy mieszkańców, zwłaszcza w sferze zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadowej oraz czystości i porządku terenów naszego miasta. Działał czynnie w Stowarzyszeniu „Nasze Miasto”.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 18 listopada, o godz. 14.00 w Kaplicy Cmentarnej w Kętrzynie. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy szczere wyrazy współczucia.
Urząd Miasta w Kętrzynie