Nowe ceny wody będą obowiązywały w Kętrzynie od 1 stycznia 2017 roku. FOT. Franciszek Jaroński
Nowe ceny wody będą obowiązywały w Kętrzynie od 1 stycznia 2017 roku. FOT. Franciszek Jaroński

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r. od 1 stycznia 2017 roku, wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązywać będą do 31 grudnia 2017r.

I tak, za doprowadzenie 1m3 wody stawka wynosić będzie 3,01 zł, natomiast stawka za odprowadzenie 1m3 ścieków to 3,60 zł. Do podanej ceny dolicza się podatek VAT według ustalonych stawek.
Na sesji Rady Miasta obecnych było 19 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
fj