Do Kętrzyna trafiły trzy rowery rehabilitacyjne. Darczyńcą jest PCK w  Olsztynie. FOT. Franciszek Jaroński
Do Kętrzyna trafiły trzy rowery rehabilitacyjne. Darczyńcą jest PCK w
Olsztynie. FOT. Franciszek Jaroński

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to zarazem święto wszystkich honorowych dawców krwi. Jest to również czas podziękowań za bezinteresowną pomoc innym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonują promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Z tej okazji 26 listopada w Kętrzynie, w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK odbyło się spotkanie, podczas którego z zasłużonymi honorowymi dawcami krwi spotkali się przedstawiciele władz samorządowych powiatu kętrzyńskiego, miasta Kętrzyn i gminy Kętrzyn. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie Sławomir Kowalikowski, który jest jednocześnie koordynatorem akcji „Tekstylia”. To w ramach tej akcji PCK w Olsztynie obdarowuje niepełnosprawnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego rehabilitacyjnymi rowerkami trójkołowymi. Podczas tego spotkania Sławomir Kowalikowski przekazał Kętrzynowi trzy tego typu rowery. Dwa z ich trafiły do Warsztatu Terapii Zajęciowej, a jeden do osoby prywatnej. Ponadto, kilkunastu zasłużonych honorowych krwiodawców otrzymało podziękowania i nagrody rzeczowe, które ręczyli w imieniu władz samorządowych wicestarosta Michał Krasiński, wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, a w imieniu burmistrza Kętrzyna naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Ryszard Kawczyński.
Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwał kierownik Oddziału Rejonowego Andrzej Paczkowski, który zapowiedział między innymi, że jego pragnieniem jest uhonorowanie w najbliższej przyszłości jednego z kętrzyńskich honorowych krwiodawców, który oddał już prawie 70 litrów krwi najwyższym odznaczeniem PCK jakim jest „Kryształowe serce”.
fj