Zuzia prezentuje swoją pracę i dyplom, który otrzymała. FOT. Archiwum szkoły
Zuzia prezentuje swoją pracę i dyplom, który otrzymała. FOT. Archiwum szkoły

Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie ogłosił w październiku konkurs historyczny “Ścieżkami Powiatu Kętrzyńskiego”. Celem konkursu było m.in. pogłębienie wiedzy o historii powiatu kętrzyńskiego, podjęcie badań nad historią swojej rodziny i miejsca zamieszkania oraz przywracanie pamięci ludziom, którzy pozostawili po sobie zachowany obecnie krajobraz kulturowy.

Zuzia Lesik z klasy 5 b SP 3 podjęła się wykonania pracy poświęconej członkom swojej rodziny i ich powiązaniom z powiatem kętrzyńskim. Kunszt i estetyka wykonanej przez Zuzię pracy sprawił, że organizatorzy konkursu przyznali jej zaszczytne 2 miejsce. Uczennica osobiście w Powiatowym Domu Kultury odebrała nagrodę. GRATULACJE!!!
Dorota Sterniak