Z 91 milionów złotych, które zaplanowano w projekcie budżetu miasta większość przeznaczona została na pomoc społeczną (30 milionów) i oświatę (25,7 miliona). FOT. Franciszek Jaroński
Z 91 milionów złotych, które zaplanowano w projekcie budżetu miasta większość przeznaczona została na pomoc społeczną (30 milionów) i oświatę (25,7 miliona). FOT. Franciszek Jaroński

Od 12 grudnia w Kętrzynie trwają spotkania, podczas których burmistrz miasta informuje mieszkańców o projekcie budżetu miasta na 2017 rok. W trakcie tych spotkań mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski i propozycje, które będą wzięte pod uwagę przed ostatecznym głosowaniem radnych Rady Miasta na jego kształtem.

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, w budżecie miasta na rok 2017 przewidziano dochody na poziomie 91 863 028 zł, a wydatki 96 863 028 zł. Jak wynika z powyższego zaplanowany deficyt wyniesie 5 000 000 zł. Gros wydatków ze środków budżetowych, bo wynoszących ponad 30 milionów złotych przeznaczonych zostanie na pomoc społeczną i rodzinę oraz na 25,7 miliona złotych na oświatę i wychowanie. Wśród najistotniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku w projekcie budżetu uwzględniono: adaptację budynków przy ul. Chrobrego oraz ul. Górnej na mieszkania socjalne (2,7 mln zł), budowę przedszkola przy ul. Wierzbowej (2,5 mln zł), przebudowę stadionu przy ul. Bydgoskiej I etap (8 mln zł), wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Opieki Społecznej (0,7 mln zł) oraz realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym: utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ul. Limanowskiego 14, utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem na ulicy Bydgoskiej 13 a ulicą Tuwima, oświetlenie ulicy Spacerowej, zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Nowe Osiedle oraz doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca.
fj