.
.

Młodzieżowe Centrum Kariery jest realizatorem Projektu „Obudź Swój Potencjał YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach założeń projektowych wsparciem objęliśmy dziesięciu uczestników (4 kobiety oraz 6 mężczyzn).

Wsparcie to adresowane jest przede wszystkim do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub długotrwale borykających się z trudnościami lokalnego rynku pracy. Szymon Morawski z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kętrzynie wyjaśnia, że celem głównym projektu jest poprawa sytuacji uczestników na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
Struktura projektu składa się z trzech następujących modułów-zadań realizowanych podczas jego przebiegu.
Zadanie 1: Opieka – Motywacja – Doradztwo
Zadanie 2: Kursy – Szkolenia – Kwalifikacje
Zadanie 3: Pośrednictwo Pracy – Staże – Zatrudnienie
– W chwili obecnej jesteśmy na etapie zamknięcia drugiego zadania. Już niebawem nasi uczestnicy rozpoczną realizację trzeciego modułu – mówi Szymon Morawski.
Uczestnicy zostaną skierowani na staże zawodowe w firmach i zakładach działających na terenie Kętrzyna na okres trzech miesięcy, gdzie zostaną objęci pomocą i nadzorem opiekuna. Staże będą realizowane w następujących zawodach-specjalnościach:
– Kelner-barman-barista,
– Kucharz,
– Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego,
– Fryzjer.
Uczestnicy za udział w stażach będą otrzymywali wynagrodzenie.

Więcej informacji na temat innych projektów: Szymon Morawski – pośrednik pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10, tel. 89 751 12 53
jz