Uczestnicy spotkania w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku podzielili się opłatkiem. FOT. Agnieszka Grądkowska
Uczestnicy spotkania w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku podzielili się opłatkiem. FOT. Agnieszka Grądkowska

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas obfitujący w spotkania opłatkowe. To również czas życzeń, wspomnień i dzielenia się opłatkiem.

20 grudnia w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku odbyło się spotkanie władz samorządowych miasta z władzami samorządowymi powiatu, przedstawicielami zakładów pracy, instytucji pozarządowych oraz zaproszonymi gośćmi. Były więc życzenia, a także minuta ciszy upamiętniająca tragiczne wydarzenia w Aleppo oraz wczorajsze w Berlinie.
W atmosferę świąteczną spotkania wprowadził obecnych występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 – „Jedyneczki” oraz obecność przedstawicieli kętrzyńskiego duchowieństwa (wszystkich wyznań) i wspólna modlitwa połączona z pobłogosławieniem opłatka i wzajemne składanie sobie życzeń. Były też życzenia od burmistrza miasta, który nawiązując do twórczości Matki Teresy z Kalkuty, przypomniał, że każdego dnia może być Boże Narodzenie – to wszystko zależy od każdego z nas.
fj