spotkania-budzetoweTrwają spotkania budżetowe, podczas których władze miasta przedstawiają mieszkańcom projekt budżetu na przyszły rok. Projekt budżetu miasta na 2017 rok można przeczytać na stronie internetowej miasta http://bip.miastoketrzyn.pl/10027/810/Projekt_budzetu_miasta_Ketrzyn_na_2017_rok_oraz_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_na_lata_2017_-_2027/