To nie fotomontaż. Zdjęcia z przecięcia wstęgi chciał mieć każdy. FOT. Jarosław Żukowski
To nie fotomontaż. Zdjęcia z przecięcia wstęgi chciał zrobić każdy. FOT. Jarosław Żukowski

Już dzisiaj około godziny 12.30 pierwsi zmotoryzowani mogli skorzystać z przejazdu nowo oddaną do użytku ulicą Westerplatte bis.

W uroczystości oficjalnego otwarcia drogi wraz władzami samorządowymi miasta, wykonawcami i projektantami uczestniczyło kilkuset mieszkańców miasta, głównie mieszkańców osiedla Westerplatte. Była to też okazja do przypomnienia historii planowanej od lat tej najważniejszej inwestycji drogowej na terenie Kętrzyna.
W ramach realizacji inwestycji “Budowa ulicy Westerplatte bis” na całej jej długości wykonano obustronnie chodniki i ścieżki rowerowe, łącznik pomiędzy Westerplatte bis a ulicą Westerplatte oraz skrzyżowanie typu mini rondo. Łączna długość ulicy Westerplatte bis to 956 metrów. W dniu 11.02.2016 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otrzymano 10 ofert z których najkorzystniejsza była oferta STRABAG Sp. z o. o. z ceną ofertową 5.845.618,35 zł brutto. W dniu 09.12.2016 roku zakończono roboty budowlane.
Koszt realizacji zadania: 6.033.215,33 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 2.768.764zł.
Więcej informacji na ten temat w najbliższym wydaniu gazety „Nasze miasto Kętrzyn.pl.”
fj