W ogłoszonym przez miesięcznik Perspektywy dorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych bardzo dobre miejsce osiągnęła kętrzyńska placówka – II Prywatne Liceum Ogólnokształcące. 30 pozycja wśród liceów w Polsce i 1 miejsce w województwie, to największy dotychczasowy sukces szkoły.

Od lat miesięcznik Perspektywy przygotowuje na początku roku ranking szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku kryteriami oceny poszczególnych szkół były: sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45%).
W całej Polsce klasyfikowanych było 2220 liceów. Spośród tej grupy punktowano 500 najlepszych. W tej właśnie grupie zostało sklasyfikowane II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, którego dyrektorem jest Marek Władyka. W tegorocznym rankingu liceum zajęło znakomitą, 30 pozycję w Polsce i 1 w regionie. W rankingu maturalnym prywatne liceum było jeszcze wyżej, bo na 20 pozycji. Dla przykładu „Stary” Ogólniak zajął 456 miejsce i 16 w regionie.
– To jest najwyższy wynik w dotychczasowej historii szkoły, a więc od 2010 roku, kiedy u nas są matury zewnętrzne. Dotychczas w rankingach mieściliśmy się zawsze w drugiej setce. To oznacza, że nasz awans do trzeciej dziesiątki jest ogromny, a jednocześnie motywuje do dalszej pracy – podkreśla dyrektor Marek Władyka.
Tak znaczy awans w klasyfikacji zapewne nie wziął się znikąd, a jest niewątpliwie efektem wytężonej pracy kierownictwa szkoły, kadry nauczycielskiej i samych uczniów.
Zdaniem Marka Władyki, ten sukces bierze się między innymi z tego, co aktualna reforma oświaty chce zburzyć. – Przede wszystkim mamy tutaj gimnazjum, z którego większość uczniów podejmuje dalszą naukę w naszym liceum. Często przez sześć lat są pod kontrolą i bezpośrednią opieką tych samych nauczycieli. Proszę tylko zwrócić uwagę, że sukcesy innych szkół w Polsce wynikają między innymi z tego, że one mają również gimnazja. W związku z tym uczniowie są przez sześć lat pod opieką tych samych nauczycieli i w takich właśnie warunkach nauczania można osiągać sukcesy. Poza – według mojej oceny i wiedzy – w ten sposób najlepiej udaje się zminimalizować etap buntu nastolatka, który zawsze występuje w tym wieku. Może to uczynić wychowawca, który zna ucznia i prowadzi go przez wiele lat. Owszem, reforma w oświacie jest potrzebna, ale reforma programowa, a nie strukturalna. Nie można burzyć całej struktury. Stąd też jestem przeciwnikiem radykalnych zmian i wprowadzanych w tak szybkim tempie. Najogólniej mówiąc, czeka nas wielki chaos – wyjawia credo swoich poglądów dyrektor Marek Władyka.
Jak się okazuje, w przypadku II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie najważniejsza jest chęć do nauki samego ucznia, a rolą nauczyciela i wychowawcy jest go przez wszystkie przeszkody bezpiecznie przeprowadzić. Nie ma bowiem znaczenia z jakiego gimnazjum uczeń przyszedł do szkoły. Zdaniem dyrektora, wszystkie gimnazja działające na terenie powiatu kętrzyńskiego przygotowują swoich absolwentów na podobnym poziomie. Rolą natomiast liceum jest w miarę szybkie wyrównanie poziomu zwłaszcza, że w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczynają naukę uczniowie osiągający określony stopień wiedzy, który odzwierciedlają oceny. Najważniejsze są jednak oceny z przedmiotów ścisłych.
Aktualnie naukę w szkole licealnej pobiera 50 uczniów, a do ich nauczania zatrudnionych jest 30 nauczycieli – specjalistów z różnych przedmiotów.
jż, fj