Straż graniczna ogłosiła nabór do służby. FOT. Archiwum W-MOSG W Kętryznie

W tym roku szansę na pracę w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej otrzyma 30 osób. Nowi kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną i zasilą szeregi oddziału SG podejmą służbę w placówkach będących w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Ppłk SG Aneta Soliwoda wyjaśnia, jakich kandydatów szuka straż graniczna.
– Do służby w SG poszukujemy osób do 35 roku życia, komunikatywnych, kreatywnych w działaniu, zdyscyplinowanych, którzy będą strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać dyscypliny służbowej. Oczekujemy na młodych ludzi zaangażowanych i chętnych do pracy. Do służby mogą się ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni. Podstawowy warunek to posiadanie minimum średniego wykształcenia – wyjaśnia ppłk SG Aneta Soliwoda, naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia dodając jednocześnie, że: – Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby osoby wcześniej ubiegający się o przyjęcie do służby, a które z różnych względów nie przeszły pomyślnie postępowania kwalifikacyjnego spróbowały jeszcze raz. Natomiast warto zauważyć, że pewne elementy, które rzutowały na wcześniejsze przerwanie procedury kwalifikacyjnej mogą mieć pływ na ostateczny wynik – podkreśla.
Procedura kwalifikacyjna jest dwuetapowa. W ramach pierwszego etapu kandydat jest poddawany rozmowie kwalifikacyjnej, badaniu psychologicznemu oraz badaniu na wykrywaczu kłamstw. W ramach drugiego etapu kierowany jest do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, gdzie przechodzi egzaminy z wiedzy ogólnej, języka obcego i sprawności fizycznej. Etap ten kończy ponownie rozmowa kwalifikacyjna. Ten etap jest punktowany. Osoba, która uzyska minimum 12 punktów i pozytywnie i przejdzie badania lekarskie ma szansę zostać funkcjonariuszem SG.
Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji znajdują się pod adresem www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce SŁUŻBA/PRACA.
fj