Obelisk poświęcony ofiarom deportacji znajduje się na nowym cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi pod Kętrzynem. FOT. Franciszek Jaroński

10 lutego przedstawiciele kętrzyńskich Sybiraków oraz władze samorządowe miasta oddali hołd zesłańcom na Sybir. Złożyli wiązanki kwiatów i zapalili biało – czerwone znicze.

Kwiaty zostały złożone przed obeliskiem „W hołdzie tułaczom Sybiru” usytuowanym na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi. Oficjalne uroczystości związane z 77. rocznicą pierwszej zsyłki na Syberię odbędą się 13 lutego o godzinie 12.00 w kinie „Gwiazda”. Tradycyjnie odegrany zostanie wzruszający hymn Sybiraków, a później zostanie zaprezentowany film pt. „Skazani na Sybir”
fj