Kętrzyńscy pogranicznicy przebywali w Finlandii wymieniać doświadczenia na temat ochrony granicy z Rosją. FOT. Archiwum W-MOSG w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Semeniuk w dniach 6-8 lutego wraz ze swoim zastępcą ds. granicznych płk. SG Zbigniewem Klimczykiem i Naczelnikiem Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej ppłk. SG Wojciechem Banasiakiem odwiedził Południowo – Wschodni Oddział Fińskiej Straży Granicznej w Finlandii.

Wizyta była konsekwencją trwającej od 2004 roku dwustronnej wymiany ekspertów z zakresu ochrony zewnętrznej granicy państw członkowskich UE. Funkcjonariusze W-MOSG zapoznali się ze standardami kontroli granicznej i sposobem pełnienia służby w ochronie granicy w warunkach zimowych.
Dzięki uprzejmości gospodarzy przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mieli okazję uczestniczyć w patrolach zmotoryzowanych na lądzie i w powietrzu, wspomagając tym samym kolegów z Finlandii w ich codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Południowo-Wschodni Oddział Fińskiej Straży Granicznej z siedzibą w Imatrze obejmuje zasięgiem służbowej odpowiedzialności odcinek granicy lądowej z Federacją Rosyjską o długości 200 km i jest jednym z czterech granicznych jednostek organizacyjnych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Przez przejścia graniczne tego Oddziału odbywa się główny ruch graniczny z Federacją Rosyjską.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Prasowy – koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej