Tak będzie wyglądała aula w Gimnazjum Nr 2 po remoncie. FOT. Archiwum UMK

Od stycznia tego ruszyły prace związane z realizacją zadań zgłoszonych przez mieszkańców Kętrzyna w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to już czwarta edycja budżetu obywatelskiego, a poniższy artykuł – mam nadzieję – będzie zachętą dla Państwa, aby aktywnie wziąć udział w kolejnej piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego, której rozpoczęcie planowane jest na miesiąc maj 2017r.

W bieżącym roku przyjęto do realizacji zadania, a ich realizacja przebiega następująco:
1. Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Kętrzynie – opracowano koncepcję i złożono wniosek o uzyskanie decyzji celu lokalizacji inwestycji publicznej, uzgodniono koncepcję z autorem wniosku, skierowano zapytanie ofertowe do wykonawców w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ul. Limanowskiego 14 – opracowano zakres przedsięwzięcia, w szczególności odprowadzenia wód opadowych jako główny element ryzyka inwestycji. Odbyły się konsultacje społeczne z udziałem wnioskodawców, mieszkańców ulicy Limanowskiego 14 i 16 oraz właścicieli garaży. Mieszkańcy na spotkaniu wnieśli swoje oczekiwania co do zakresu robót. Zostały przedstawione możliwości prawne oraz finansowe realizowanej inwestycji. Osiągnięto konsensus zakresu opracowania, który zostanie zlecony do realizacji.

3. Utwardzenie terenu przed budynkiem ul. Bydgoska 13, a ul. Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych – opracowano zakres przedsięwzięcia w szczególności lokalizacji parkingów od budynków jako główny element ryzyka inwestycji. Odbyły się konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców ulicy Bydgoskiej 13, w trakcie których mieszkańcy wnieśli swoje oczekiwania co do zakresu robót. Ponadto mieszkańcom przedstawiono możliwości prawne oraz finansowe realizowanej inwestycji. Osiągnięto konsensus zakresu opracowania, który zostanie zlecony do realizacji.

4. Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i Nowe Osiedle w Kętrzynie – opracowano wstępne założenia do koncepcji i na początku lutego zaplanowano konsultacje społecznie z mieszkańcami okolicznych ulic.

5. Doposażenie auli Gimnazjum nr 2, niezbędne do rozwoju teatru i tańca w Kętrzynie – trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji w zakresie zakupu niezbędnego wyposażenia auli Gimnazjum.
Dla przypomnienia tylko informuję, iż doposażenie auli Gimnazjum nr 2 jest II etapem i zarazem kontynuacją wniosku obywatelskiego z roku 2015, zgłoszonego przez Piotra Frąckiewicza p.t. Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie.

Pierwszą lokalizacją teatru tańca była sala na I piętrze Kętrzyńskiego Zamku. Z uwagi na warunki techniczne, w uzgodnieniu z wnioskodawcą zmieniono lokalizację teatru tańca na Gimnazjum Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 9.
Piotr Frąckiewicz oraz Katarzyna Rakowska z Kętrzyńskiego Centrum Kultury połączyli taniec i teatr, tworząc Kętrzyński Teatr Czarno-Biała Strefa Tańca. W ramach realizacji tego projektu teatralnego połączono kilka grup tanecznych, działających w KCK. Przez 5 lat działalności Teatru zrealizowano szereg spektakli z udziałem grup dziecięcych i starszych. Spektakle z udziałem kętrzyńskiej młodzieży wystawiane były m.in. w Warszawie, Gdańsku, Łodzi. Grupa ta jest kuźnią młodych talentów. Troje z nich: Tomasz Chorzelewski, Dawid Łoskociński oraz Oskar Świder uczestniczyli w półfinale programu „Super Dzieciak”.

Będą mogli rozwijać swoje pasje
Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, a wyremontowana i w odpowiedni sposób wyposażona aula sprawi, że wiele grup będzie mogło w jednym miejscu rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz realizować większe projekty. Aula dodatkowo będzie wykorzystywana na potrzeby szkoły, a w dni wolne posłuży jako sala widowiskowa do prezentacji różnych form sztuki, tańca, teatru czy filmu.
Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej i pojawieniem się obiektywnych przeszkód, prace remontowe zaplanowano na rok 2016r. Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o. – wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wykonawca rozpoczął remont auli w styczniu 2017 r. Wykonano już prawie całkowicie remont instalacji elektrycznych, czyli wymieniono wszystkie sieci elektryczne oraz wymieniono większość opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

Będą oprawy nastrojowe
Zostaną również wymienione oprawy nastrojowe, które uzyskają możliwość przyciemniania (regulacja natężenia światła). Rozprowadzono również okablowania niezbędne dla sprzętu teatralno-scenicznego planowanego do zainstalowania w przyszłości. Wymieniono już na nowe większość zniszczonych i niewydajnych grzejników, skuto słabe tynki, stare powłoki malarskie i przygotowano ściany do gruntowania. W ciągu najbliższych dni zostanie wylana warstwa wyrównawcza nowej posadzki w miejsce starej, nierównej, która została już usunięta. Pomalowano również w części sufit, dzięki czemu aula zaczyna powoli nabierać końcowego efektu, który do tej pory oglądać można było jedynie na rysunkach wizualizacji. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe ścian – dokładne szlifowanie, gruntowanie, malowanie ścian, wykonanie zabudów grzejników, wykonanie parkietu, wykonanie parapetów, systemu zaciemniania auli – rolet wewnętrznych, wymiany drzwi oraz wszelkie roboty estetyczne i wykończeniowe, które będą bardzo ważne aby uzyskać pełen wrażenia teatralny efekt końcowy.
Wszyscy mamy okazję, aby wpływać na poprawę jakości życia i wygląd naszego miasta.
W imieniu Burmistrza Miasta Kętrzyn dziękuję wszystkim za aktywność i jednocześnie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.miastoketrzyn.pl.
Teresa Dudzińska
Sekretarz Miasta, Pełnomocnik ds. budżetu obywatelskiego