Wczoraj odbyły się konsultacje w sprawie zmian w oświacie w Szkole Podstawowej nr 4. FOT. Franciszek Jaroński

Od poniedziałku w kętrzyńskich szkołach trwają konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie wdrożenia nowego systemu nauczania, a wynikających z reformy oświaty w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kętrzyn.

Wczoraj konsultacje trafiły do Szkoły Podstawowej nr 4. Uczestniczącym w konsultacji rodzicom nie przypadła do gustu propozycja, w myśl której uczniowie klas VII i VIII mieliby kończyć szkołę podstawową w obiekcie dzisiejszego Gimnazjum nr 2. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że nauka w Szkole Podstawowej nr 4 odbywałaby się w systemie jednozmianowym. W przeciwnym wypadku – wbrew sugestiom twórców ustawy – z uwagi na zbyt dużą ilość uczniów i zbyt małą ilość pomieszczeń klasowych jedynym sposobem rozwiązania sytuacji byłaby konieczność wprowadzenia dwuzmianowości.
Podczas głosowania zdecydowana większość rodziców wybrała opcję pozostawienia w Szkole Podstawowej nr 4 klas VII i VIII. Decyzja rodziców – jak zapewnił burmistrz – zostanie uszanowana.
Konsultacje oraz podjęte podczas nich decyzje i zgłoszone uwagi stanowić będą podstawę do przedstawienia propozycji organizacji szkolnictwa w mieście kuratorowi oświaty oraz radnym miejskim celem podjęcia stosownej uchwały.
fj