Damian Nietrzeba, zastępca burmistrza Kętrzyna rozmawiał z Rosjanami ze Swietłyj o kolejnych wspólnych projektach. FOT. Archiwum UMK

Wprawdzie Program Polska-Rosja-Litwa, w ramach którego w Kętrzynie miało powstać transgraniczne Centrum Kultury w praktyce już nie funkcjonuje, co wcale nie znaczy, iż szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na inne inwestycje w ramach partnerstwa Polska – Rosja zniknęły bezpowrotnie.

19 stycznia delegacja miasta Kętrzyn, której przewodniczył zastępca burmistrza Damian Nietrzeba przebywała z wizytą w mieście Swietłyj (Rosja), partnerskim mieście Kętrzyna. Celem wizyty było nawiązanie dalszej współpracy obu miast, tym razem w ramach programu Polska – Rosja.
– W trakcie tej wizyty przedstawiliśmy stronie rosyjskiej nasze projekty, które moglibyśmy zrealizować razem z partnerami z Rosji. Wśród tych projektów, jest między innymi budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ulicy Wierzbowej, dokumentacja na renowację dziedzińca i budowę krużganków w naszym kętrzyńskim zamku oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego pomiędzy stacją paliw a hotelem i restauracją Agros – wyjaśnia Damian Nietrzeba.
W ocenie zastępcy burmistrza, strona rosyjska wysłuchała z zainteresowaniem przedstawionych propozycji, jednak czy będą one realizowane w ramach programu Polska-Rosja, stosowną decyzję muszą podjąć partnerzy rosyjscy, ponieważ to oni są głównym beneficjentem programu w tej perspektywie finansowej.
– Sądzę, że w ramach wcześniejszej współpracy, gdzie nasz projekt uzyskał wysokie oceny jest duża szansa na pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych – stwierdza Damian Nietrzeba i dodaje: – Zarówno nam jak i stronie rosyjskiej zależy mocno na nawiązaniu tej współpracy, gdyż szanse na zrealizowanie przynajmniej jednego lub dwóch naszych projektów są naprawdę duże.
fj