Miejscy radni spotkali się dzisiaj na sesji. FOT. Franciszek Jaroński

Na dzisiejszej sesji rady miejskiej radni zaakceptowali propozycje zmian w kętrzyńskiej oświacie. To efekt wprowadzonej przez rząd reformy oświatowej. 15 radnych było za zaproponowanymi przez burmistrza zmianami, 4 wstrzymało się od głosu. Teraz uchwała trafi do kuratorium.

Przeforsowana przez rząd reforma oświaty to powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjów. Gminy, jako organy prowadzące miały dostosować organizację swojej oświaty do tych zmian. W Kętrzynie podjęcie uchwały poprzedzono konsultacjami we wszystkich miejskich szkołach. Ryszard Kawczyński, naczelnik wydziału oświaty UM przyznaje, że poza Kętrzynem takich konsultacji nie było.
– Rozmawiałem z wieloma moimi odpowiednikami zajmującymi się oświatą w innych gminach i okazuje się, że podobnych konsultacji jak w Kętrzynie u nich nie było – mówi Ryszard Kawczyński.
W Kętrzynie konsultacje się odbyły i każdy mógł w nich udział i wypowiedzieć swoją opinię. Najwięcej dyskusji było w Szkole Podstawowej nr 4. Propozycja miasta była taka, aby dwie ostatnie klasy z tej szkoły uczyły się w budynku wygaszanego gimnazjum. Większość przybyłych na spotkanie rodziców nie wyraziła na to zgody. Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna nie krył tego, że liczył na inną decyzję rodziców, ale aprobuje ich wolę.
– Powiedzieliśmy przed konsultacjami, że uhonorujemy każdą decyzję rodziców i tak robimy – mówił podczas dzisiejszej sesji.
Zapowiedział również bieżący monitoring zmian i stosowną informację podczas miejskich sesji. Burmistrz odniósł się również do powtarzanego przez wiele osób pomysłu utworzenia na bazie gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2. Pytał retorycznie, kto jest w stanie podjąć się misji podzielenia obecnie istniejących obwodów i poinformowania rodziców i dzieci, że od września idą do innej szkoły i do zupełnie nowej klasy.
– To mision impossible – mówił podczas sesji burmistrz.
jz

ZMIANY W KĘTRZYŃSKIEJ OŚWIACIE:
Gimnazjum nr 2 – będzie wygaszane; w tym roku nie będzie naboru do 1 klasy;
Szkoła Podstawowa nr 3 – bez zmian;
Zespół Szkół nr 1 – gimnazjum będzie wygaszane, a zespół zmieni się w Szkołę Podstawową nr 5;
Szkoła Podstawowa nr 1 – szkoła będzie pracowała w dwóch budynkach, klasy młodsze (I-IV) w budynku przy Kopernika, a starsze (V-VIII) w budynku wygaszanego gimnazjum przy Wojska Polskiego.
Szkoła Podstawowa nr 4 – bez zmian.