Frekwencja na kolejnym rozpoczęciu roku szkolnego w gimnazjum nr 2 w Kętrzynie będzie mniejsza. Nie będzie już bowiem naboru do pierwszej klasy. FOT. Archiwum

Reforma edukacji w kształcie zaproponowanym przez rząd stała się faktem. Protesty i sprzeciwy różnych środowisk zostały odrzucone. Teraz czas na realizację reformy, a ta będzie w głównej mierze zależna od decyzji samorządów gminnych i powiatowych, bo to one są organami prowadzącymi poszczególne jednostki oświatowe.

Miasto Kętrzyn przygotowało zmiany, które dostosują oświatę do wymogów reformy. Samorządowcy liczą na opinie rodziców dzieci, których w głównej mierze dotyczyć będą zmiany. Całą analizę i wszystkie możliwe warianty zmian w Kętrzynie przedstawione zostaną podczas spotkań konsultacyjnych w szkołach, które rozpoczynają się od poniedziałku.

Spotkania konsultacyjne będą istotne
Ryszard Kawczyński, szef zespołu podkreśla, że są to propozycje.
– Najważniejszy dla nas będzie głos rodziców w tej sprawie, dlatego bardzo liczymy na ich obecność na spotkaniach konsultacyjnych, a przede wszystkim na ich opinie i przemyślenia dotyczące proponowanych zmian – mówi Ryszard Kawczyński, naczelnik wydziału oświaty urzędu miasta w Kętrzynie.
Założenia reformy edukacji są powszechnie znane. 6-klasowe szkoły podstawowe staną się 8-klasowymi, a gimnazja będą wygaszane w ten sposób, że od tego roku nie będzie już naborów do pierwszych klas. O ile te zmiany będą proste dla Zespołu Szkół przy Kazimierza Wielkiego i SP3, gdzie przekształcenie podstawówek w 8-klasowe nie sprawia żadnych problemów, o tyle w dwóch pozostałych podstawówkach już tak. „Czwórka” jest najbardziej „zagęszczoną” szkołą w Kętrzynie, dlatego miasto proponuje zmniejszenie obwodu szkoły, by przyrost uczniów w kolejnych latach nie powodował problemów organizacyjnych.

Przedstawiciel kuratorium będzie na spotkaniu
Rozważana jest nawet możliwość prowadzenia szkoły w dwóch budynkach (także w wygaszanym gimnazjum). Podczas środowego spotkania konsultacyjnego w „Czwórce” obecna będzie przedstawicielka olsztyńskiego kuratorium. Mirosława Gralla-Kaperzyńska, dyrektor wydziału administracyjno-prawnego kuratorium.
Również w przypadku „Jedynki” nie będzie problemu z prowadzeniem zajęć również w budynku wygaszanego gimnazjum, więc rekomendacja jest taka, by klasy 1-6 uczyły się w budynku przy Kopernika, a klasy 7-8 w budynku gimnazjum. Dodatkowo, proponowane jest zwiększenie obwodu szkoły, co opóźni na 3 lata spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych wywołany przez niż demograficzny.

KONSULTACJE
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w celu omówienia założeń funkcjonowania szkół po wprowadzeniu zmian wynikających z nowych przepisów oświatowych i konieczności wdrożenia reformy oświatowej na terenie miasta Kętrzyn.
Harmonogram konsultacji:

6 lutego, poniedziałek, godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bydgoska 1

7 lutego, wtorek, godz. 16.00 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kazimierza Wielkiego 12

8 lutego, środa, godz. 16.00 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Moniuszki 1

9 lutego, czwartek, godz. 16.00 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kopernika 12

10 lutego, piątek, godz. 16.00 Gimnazjum nr 2, ul. Wojska Polskiego 9

Urząd Miasta Kętrzyn