Siatkarki odwiedziły Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. FOT. Archiwum CSSG w Kętrzynie

Zawodniczki sekcji siatkówki z Wilkowa miały okazję zwiedzić Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Obejrzeliśmy ekspozycję historyczną poświęconą historii zarówno Straży Granicznej jak i Centrum Szkolenia Straży Granicznej, pracownię Zakładu Granicznego, gdzie przedstawiono funkcjonowanie urządzeń do prześwietlania zawartości bagażu oraz pracownię kryminalistyczną w której odbył się pokaz środków i sprzętu wykorzystywanego do ujawniania śladów kryminalistycznych. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z wykładowcą na strzelnicy krytej, z prezentacją jednostek broni będących na wyposażeniu Straży Granicznej oraz krótkim treningiem strzeleckim na trenażerze RIKA.
Na zakończenie wizyty młode siatkarki otrzymały z rąk Komendanta Pana płk. SG Romana Łubińskiego oraz jego Zastępcy Pana płk. SG Mirosława Doroszkiewicza drobne upominki.
Pomimo wielu innych atrakcji ferii zimowych dziewczęta były bardzo zadowolone i już pytają o kolejne wizyty. Serdecznie dziękujemy Panu Komendantowi za umożliwienie wejścia na teren jednostki i osobisty udział w przedstawieniu jednostki.
Spotkanie zorganizowały Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn” oraz LUKS „Wilczek” Wilkowo.
Edward Szudzich