Seweryn Szczepański jest autorem pierwszego rozdziału monografii “Kętrzyn. Dzieje Miasta”. FOT. Franciszek Jaroński

21 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego rozpoczęto cykl spotkań (z zaplanowanych ośmiu spotkań) z autorami monografii „Kętrzyn. Dzieje miasta”. Będą się one odbywać raz w miesiącu (za wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 11.00

Spotkanie z dr Sewerynem Szczepańskim było pierwszym z ośmiu zaplanowanych spotkań z autorami poszczególnych rozdziałów książki, a poświęcone było pradziejom. Moderatorem każdego spotkania będzie znany (obecny również na pierwszym spotkaniu) prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Wtorkowy wykład dr Seweryna Szczepańskiego poprzedziły wystąpienia Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz prof. dr hab. Stanisława Achremczyka.
Dr Seweryn Szczepański, autor I rozdziału „Pradzieje” uzupełnił – zgodnie z sugestią prof. Achremczyka – swój rozdział książki o elementy, których nie udało mu się zamieścić ze względu na objętość rozdziału. Przypomniał między innymi, że jako historyk zajmuje się nie tyle archeologią, co historią myśli i ideą badań archeologicznych w Prusach Wschodnich. Przy okazji prezentacji znalezisk z rejonu Kętrzyna podkreślił, że archeologia zanim stała się nauką była w dużej mierze zwykłym kolekcjonerstwem lub też fabularyzowana przez ludzi i ich wyobraźnię. W miarę upływu czasu zaczęto dopiero w nieco inny sposób podchodzić do znalezisk, a pierwsze wzmianki w formie opisów pojawiły się dopiero w XVI wieku, kiedy rozkopywano kurhany z czystej ciekawości, by zobaczyć co tam się znajduje. Wykład przybliżył również obecnym przebieg zmian, ustalonych na podstawie wykopalisk jakie zachodziły w poszczególnych epokach na terenie Mazur oraz kontaktach zamieszkujących te tereny społecznościach.
fj