Jerzy Sikorski i Stanisław Achremczyk opowiadali dzisiaj o średniowiecznej historii miasta. FOT. Franciszek Jaroński

Cykl wykładów promujących książkę „Kętrzyn.Dzieje miasta” to sztandarowe przedsięwzięcie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego z okazji 660-lecia miasta. Tym razem gościem biblioteki był autor drugiego rozdziału książki dr Jerzy Sikorski.

21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbyło się spotkanie z dr. Jerzym Sikorskim poświęcone Kętrzynowi z okresu średniowiecza. Na spotkanie przybyła liczna część mieszkańców zainteresowana historią naszego miasta. Słowo poprzedzające wykład wygłosił prof. dr. hab. Stanisław Achremczyk, który przypomniał, że powstała monografia Kętrzyna jest jedną z nielicznych tego typu publikacji w regionie, która oprócz odległych czasów obejmuje również współczesność miasta.
Z wykładu dr Jerzego Sikorskiego można było się natomiast dowiedzieć o początkach osadnictwa, powstawania strażnic, osad, a później miast w dzisiejszym regionie, a także o roli Litwinów w walkach z Krzyżakami. Istotnym elementem było też wyjaśnienie nazw miejscowości oraz ich pochodzenie. Jedną z ciekawostek poruszonych przez wykładowcę było pytanie, czy Kętrzyn jako miasto rzeczywiście powstało w 1357 roku (akt lokacyjny). Poważne elementy historycznego wykładu ubarwiły osobiste wspomnienia dr Sikorskiego o związkach rodzinnych z miastem oraz okolicznościach poznania właśnie w rejonie ulicy Sikorskiego w Kętrzynie jego przyszłej małżonki.
fj