W kinie Gwiazda odbył się coroczny koncert Szewczenkowski. FOT. Franciszek Jaroński

Taras Szewczenko to dla Ukraińców swego rodzaju ikona. Człowiek, który symbolizuje los Ukraińców. W miesiącu marcu Ukraińcy zawsze świętują rocznicę urodzin i śmierci Szewczenki. Odbywają się wtedy tzw. “Koncerty Szewczenkowskie”, podczas których śpiewa się i recytuje utwory poety.

11 marca w Sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się, jak każdego roku, „Koncert Szewczenkowski”. Tradycyjnie zgromadził on liczną grupę mniejszości ukraińskiej mieszkającą na ziemi kętrzyńskiej. Wśród gości byli między innymi przedstawiciele władz Związku Ukraińców w Polsce z przewodniczącym olsztyńskiego oddziału Stefanem Migusem oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta Kętrzyn z burmistrzem miasta Krzysztofem Hećmanem na czele. W koncercie trwającym ponad dwie godziny utwory Tarasa Szewczenki wykonywali: Hala i Łesia Teleniuk z Kijowa– projekt ,,Nasz Szewczenko”, uczniowie z Kętrzyna i Barcian z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego oraz chór ,,KAMETRON” Mazurskiego Oddziału ZUwP. Koncert stał się okazją nie tylko do przypomnienia postaci bohatera Ukrainy, ale również do podkreślenia roli jaką Taras Szewczenko zajmuje w codziennym życiu Ukraińców.
fj

Taras Szewczenko
ukraiński poeta i malarz – twórca ukraińskiej literatury narodowej. Żył 47 lat, ale tylko dziewięć jako wolny człowiek. Pierwsze próby poetyckie podejmował jeszcze w okresie poddaństwa. Gdy został z niego wykupiony, rozpoczął okres niezwykle intensywnej pracy. Wiersze Szewczenki powstawały w języku ukraińskim, wszystkie zaś jego powieści i większość dramatów zostało napisanych po rosyjsku. Zmarł 10 marca 1861 roku.