Konkurs został rozstrzygnięty dzisiaj w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie. FOT. Franciszek Jaroński

W bieżącym roku Kętrzyn obchodzi 660-lecie nadania praw miejskich. W obchody tego jubileuszu włączyły się różne środowiska miasta, w tym między innymi osoby niepełnosprawne. 31 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie uczestników konkursu zatytułowanego „Kętrzyn…, ale historia” połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom.

Inicjatorem konkursu plastycznego poświęconego 660-leciu miasta był Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, a jego uczestnikami – osoby niepełnosprawne w różnym wieku będące podopiecznymi placówki oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej. Spośród kilkudziesięciu prac jakie wpłynęły na konkurs jury wyłoniło najlepsze, a jednocześnie uwzględniające stopień niepełnosprawności jego uczestników. Jak twierdzi Dagmara Iwaniuk, kierownik ŚDS, jury miało niezwykle trudne zadania, albowiem prace były naprawdę bardzo ciekawe.
– Stąd też i jednoosobowych zwycięzców jury nie było w stanie wyłonić. Natomiast przyznano równorzędne 3 pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki – poinformowała kierownik ŚDS.
Wręczeniu nagród towarzyszył nie tylko uśmiech na twarzy ale i wzruszenie nagradzanych. Nic zatem dziwnego, że na twarzach pojawiły się łzy – łzy szczęścia.
Za najlepsze, a zatem również za zwycięzców konkursu jury konkursowe uznało prace Mirosława Wessel (WTZ), Jana Jabłońskiego (DPS) i Karoliny Mysłowskiej (ŚDS). Drugie miejsce jury postanowiło przyznać pracom Waldemara Białkowi (DPS), Kamilowi Polakowskiemu (WTZ) i Bernardowi Piątkowskiemu (ŚDS). Trzecie miejsce w ocenie jury zajęły prace Iwony Radziwoniuk (WTZ), Jadwigi Koziaczek (ŚDS) i Krystiana Lisieckiego (ŚDS)
Nagrodę specjalną przyznano także podopiecznym ŚDS za wkład w organizację konkursu i wykonanie wielu prac plastycznych do gazetki ściennej odzwierciedlających historię i dzień dzisiejszy miasta Kętrzyn.
fj