Wystawę można oglądać w muzeum do końca września. FOT. Franciszek Jaroński

Początek XIX w. to okres poważnych zmian w dziejach Prus. Przemarsze wojsk napoleońskich, przymusowe kwaterunki dziesiątków tysięcy żołnierzy, kontrybucje i zniszczenia przyczyniły się do poważnego kryzysu ekonomicznego. Jednak zapoczątkowane w tym okresie reformy zadecydowały o powstaniu nowoczesnego państwa pruskiego.

24 marca w galerii Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego otwarta została wystawa grafiki pt. „Napoleon i królowa Luiza”. Na wystawie, oprócz grafik związanych z działaniami wojennymi oraz życiem mieszkańców Prus, znajdują się również grafiki dotyczące Napoleona Bonaparte(cesarza Francuzów, genialnego stratega i zdobywcy Prus) oraz księżnej Luizy, żony króla Prus Fryderyka Wilhelma III, inicjatorki tajnego porozumienia z Rosją przeciwko Napoleonowi. Uzupełnieniem wystawy jest również tablica pamiątkowa (data jej wykonania nieznana) wypożyczona z kościoła pw. Jana i Pawła w Reszlu z nazwiskami uczestników wojny, którzy będąc mieszkańcami Reszla i okolic zginęli w trakcie działań wojennych w latach 1813-1815. Za ciekawostkę dotyczącą bezpośrednio Kętrzyna można uznać litografię z 14 czerwca 1812 r. przedstawiającą kwaterę główną wicekróla Italii w naszym mieście. Ekspozycję grafik pochodzących ze zbiorów Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu – Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg można oglądać do końca września.
fj