Od kilku lat w ramach robót publicznych długotrwale bezrobotni mają szansę zaistnieć na rynku pracy. FOT. Archiwum

Jak co roku, z nadejściem wiosny miasto przygotowuje się do generalnych porządków. Także w zakresie drobnych robót i napraw niezbędnych na terenach miejskich, które co roku wykonywane są w ramach robót publicznych. 

Podczas wczorajszej sesji radni miejscy przyjęli plan robót publicznych na rok 2017. Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna poinformował jednak radnych, że miasto nie ma jeszcze podpisanych stosownych umów z urzędem pracy na dofinansowanie.
Jak się dowiadujemy, kętrzyński urząd pracy ma niebawem rozpocząć spotkania z samorządowcami na temat dofinansowania robót publicznych. W tym roku urzędy pracy liczą na efektywność wydawanych środków, dlatego tegoroczne roboty publiczne będą zorganizowane w ten sposób, że urząd sfinansuje koszty zatrudnianie bezrobotnych na okres 4,5 miesiąca, a organizator robót będzie musiał zatrudnić pracowników na kolejny miesiąc.
jz

PLAN ROBÓT PUBLICZNYCH PRZYJĘTY NA WCZORAJSZEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ
Wymiana nawierzchni dojść do budynku Sikorskiego 65
Wyrównanie i utwardzenie terenu GMK od zaplecza Sikorskiego 32-34, Szkolna 2-8 i Kopernika 7
Wymiana nawierzchni na zapleczu budynków Powstańców Warszawy 8 – 10
Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ulicami Chrobrego – Poniatowskiego + wymiana kanalizacji deszczowej pod chodnikiem.
Utwardzenie części działki (zatoka parkingowa) przy budynku Szpitalna 3 w Kętrzynie
Wymiana nawierzchni chodnika i przebudowa parkingu przy budynku Stefana Batorego 12 w Kętrzynie
Utwardzenie części działki nr 22 (dojazd do piaskownika i przepompowni) przy ulicy Niepodległości
Utwardzenie części działki nr 914/2 obr. 6 przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie
Wymiana nawierzchni jezdni przed budynkiem Urocza 2
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy budynkami Sikorskiego 58 i 60
Wymiana nawierzchni części działki przy budynku Sikorskiego 56
Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy budynkiem Mazowiecka 8a, a przejściem dla pieszych na ul. Mazowieckiej
Wymiana nawierzchni części działki 3-128/3
Wykonanie gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Reymonta; Jagiełły 6B; Kochanowskiego – Brzechwy; M. Skłodowskiej Curie.
Wymiana nawierzchni części działki nr 6-46/7 i 6-46/9
Wymiana nawierzchni jezdni i parkingu przy budynku Obr. Westerplatte 24
Wymiana nawierzchni części terenu przy budynkach Ogrodowa 21 i 23
Utwardzenie części działek przy budynkach Poznańska 20 i 22
Utwardzenie części działki przy budynku Sikorskiego 41
Wymiana nawierzchni przy ulicy Powstańców Warszawy 39 i 41
Wymiana nawierzchni przy budynku Miejska 7
Wymiana nawierzchni przy ul. Obrońców Westerplatte (budynek Obrońców Westerplatte 8)
Zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi na działkach 1-94/14, 1-80/4 przy rondzie Rogaczewskiego
Wymiana nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym
Wykonanie dojść do Al. Rotmistrza Witolda Pileckiego od strony Westerplatte
Wykonanie utwardzenia terenu na działce 94/11
Przełożenie nawierzchni chodnika przy budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4
Wymiana nawierzchni zjazdu do boksów garażowych przy ul. Reja
Utwardzenie terenów pod lokalizację gniazd selektywnej zbiórki odpadów
Utwardzenie odcinka chodnika łączącego ulicę Łąkową z Sikorskiego