Trasa rowerowa “Green Velo” prowadzi przez wiele miast wschodniej i północnej Polski. Wkrótce będziemy mogli do niej dojechać z Kętrzyna. Fot. internet

Wkrótce powstanie 11-kilometrowa ścieżka rowerowa na terenie powiatu kętrzyńskiego. Będzie można nią dojechać do trasy rowerowej „Green Velo” oraz do projektowanej „Wielkiej Petli Mazurskiej”. Wszystko za sprawą Związku Gmin „Barcja”, który niedawno podpisał umowę na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”.

W imieniu Związku Gmin „Barcja” Przewodniczący Krzysztof Hećman oraz Zastępca Przewodniczącego Paweł Bobrowski podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej wyłonionym w drodze przetargu Andrzejem Piwowarczykiem, właścicielem firmy AP Projekt Biuro Usług Inżynierskich z Białegostoku.

Z Kętrzyna do Parcza
Planowany odcinek ścieżki rowerowej wyniesie 11 km 350 m. Termin wykonania dokumentacji przewidziano na 13 listopada 2017 r. Koszt wykonania dokumentacji to 265.680 zł. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja na Kętrzyn – Gierłoż – Parcz. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie dokumentacji odcinka Barciany – Kętrzyn.
Planowana trasa będzie zaczynać się w Korszach (wpięcie w trasę „Green Velo”), następnie przebiegać przez Reszel, Św. Lipkę, Kętrzyn, Parcz (wpięcie się pod inwestycję „Wielkiej Pętli Mazurskiej”). Kolejnymi odcinkami trasy będzie uzupełnienie brakującego odcinka na linii Stara Różanka – Solanka, oraz odcinek Kętrzyn – Barciany – Jezioro Arklickie, wszystko jako jedna całość ma stanowić kompleksowy projekt ścieżek rowerowych w naszym powiecie.

Kętrzyńska inicjatywa
7 lipca 2016r. przekazana została przez firmę Arkas – Projekt dokumentacja programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcja przebiegu I etapu projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”.
13 marca Związek Gmin „Barcja” podpisał umowę na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Umowa dotyczy wykonania dokumentacji na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz. Co ważne, inicjatywa budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego wyszła od burmistrzów Kętrzyna. Docelowo do realizacji planowane są wszystkie odcinki trasy, nie mniej jednak w chwili obecnej termin ich realizacji nie jest możliwy do precyzyjnego określania.

BUDOWA W TRZECH ETAPACH
22 września 2015 r. członkowie Związku Gmin „Barcja” i Powiat Kętrzyński podpisali list intencyjny, na mocy którego przystąpili do projektu budowy ścieżki rowerowej, przebiegającej przez Miasto Kętrzyn, Gminę Kętrzyn, Barciany, Korsze, Reszel, oraz Srokowo. Cały projekt zawierał trójetapowość.
Etap I – Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z koncepcją przebiegu ścieżek rowerowych.
Etap II – Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej
Etap III – Realizacja inwestycji – Budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
8 grudnia 2015 roku podpisana została umowa z firmą Arkas – Projekt z Olsztyna na stworzenie koncepcji przebiegu tras rowerowych w powiecie kętrzyńskim.