Reforma oświatowa jest realizowana. Likwidacja gimnazjów i utworzenie 8-klasowych szkół podstawowych to dla gmin dodatkowe zadanie. Budowa klasopracowni przedmiotowych. Obiecane przez rząd pieniądze na ich tworzenie wciąż nie nadchodzą. Miasto postanowiło wystąpić o środki europejskie. I dostało. Rusza właśnie projekt budowy czterech nowoczesnych klasopracowni w Zespole Szkół nr 1 w Kętrzynie.

W kwietniu miasto Kętrzyn rozpoczęło realizację projektu „Zrozumieć świat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Na realizację projektu miasto otrzymało ponad 120 tysięcy zł, co stanowi prawie 94% dofinansowania. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, a jego celem jest stworzenie czterech nowoczesnych pracowni tj: matematycznej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-fizycznej i geograficznej. W ramach projektu przeszkolona zostanie również kadra w zakresie wykorzystywania metody eksperymentu w zajęciach edukacyjnych.

W wyniku realizacji projektu wymienione pracownie wyposażone zostaną w nowoczesne, estetyczne i trwałe pomoce dydaktyczne, a wśród nich: plansze interaktywne, modele biologiczne, wagi, bryły szkieletowe, zestawy do demonstracji doświadczeń, globusy, mapy, projektory itp. To wszystko ma spowodować wzrost zainteresowania wśród uczniów zagadnieniami omawianymi w czasie lekcji oraz ułatwić ich zrozumienie, a poprzez przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników w nauce.

Projekt realizowany będzie w czterech etapach: etap pierwszy obejmujący miesiące kwiecień-czerwiec to czas na organizację i rozstrzygnięcie przetargu na zakup pomocy naukowych, etap drugi obejmujący miesiące czerwiec-sierpień przeznaczony będzie na dostarczenie pomocy dydaktycznych, etap trzeci (sierpień) to czas na podpisanie umowy z wykonawcą szkoleń dla nauczycieli i etap czwarty (wrzesien-grudzień) przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
fj