Redakcja gazetki “Nowinki Jedynki” odbierała nagrody w Olsztynie. FOT. Archiwum szkoły

Nowinki Jedynki zdobyły najwyższe, bo I miejsce w  XIV Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej. W konkursie mogły wziąć udział wyłącznie czasopisma redagowane przez uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz gazetki elektroniczne.

Celem konkursu było promowanie aktywności twórczej uczniów, upowszechnianie krytycznej analizy przekazów informacyjnych, rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej, propagowanie poprawności językowej, promowanie współpracy zespołowej.
12 kwietnia młodzi redaktorzy uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród w obecności dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej oraz przedstawicieli ODN w Olsztynie. Cieszymy się z sukcesu, który jest ukoronowaniem naszej 10. rocznicy utworzenia gazetki Nowinki Jedynki;
Oto nasi dziennikarze, których praca została nagrodzona:
Redaktorzy naczelni: Amelia Nowak 6a, Jan Wiśniewski 6a, Dominik Koprowski 6a
Redaktorzy działów: Gabriela Bakunowicz; Bogaczuk 6a, Wąsowicz Amelia 6a, Alicja Służała 5a, Kinga Winiarska 5a
Zuzia Chodak 5b, Bartosz Bućko 5b, Kamil Dymidziuk 4b, Julia Ostatek 4b, Weronika Waszkiewicz 4b, Kasia Boroszko3e, Maja Olejnik 3c, Ola Trypucka 3c, Milena Kwiatkowska 3a
Opiekunowie: p.Agnieszka Trypucka, p. Aneta Duda
Nad poprawnością językową czuwa p. Elżbieta Wąsik – nasz „korektor” .