Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna wystosował list do minister Anny Zalewskiej. Domaga się w nim dofinansowania do budowy klasopracowni, by spełnić wymagania wprowadzanej reformy oświatowej.