Ryszard Kawczyński jest naczelnikiem wydziału oświaty urzędu miejskiego w Kętrzynie. FOT. Jarosław Żukowski

O herbie państwa polskiego można mówić dopiero po koronacji Przemysła II w 1295 roku. Od jego panowania biały (a właściwie srebrny) orzeł w koronie na czerwonej tarczy staje się rzeczywistym herbem Polski jak też dynastii piastowskiej.

Historia orła białego była przewodnią ideą podczas wernisażu wystawy fotografii Ryszarda Kawczyńskiego zorganizowanej 20 kwietnia br. Była to swoista lekcja historii udokumentowana fotografiami rzeźb orła białego wykonanymi amatorsko w różnych miejscach Polski (i nie tylko Polski) przez ich autora. Można więc było zobaczyć między innymi orły na drzwiach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w różnych miejscach na terenie Wału Pomorskiego, czy też we Lwowie. To tylko niewielki fragment kolekcji fotograficznej obejmującej ponad 300 zdjęć, a jednocześnie odzwierciedlającej historię początków kształtowania obecnego wizerunku godła ściśle powiązanego z historią Polski.
– Orzeł, jako symbol państwa polskiego towarzyszył mi od dzieciństwa. Najpierw jako piękny wizerunek orła w koronie w mojej parafii umieszczony w prezbiterium. W moich zbiorach znajduje się kilkaset fotografii z wizerunkami godła naszego państwa i ciągle ten zbiór powiększam. Orzeł towarzyszy nam przecież wszędzie. Jest na monetach, banknotach, dokumentach, pomnikach, urzędach, kościołach, szkołach. Ważne jest jednak, żeby był również w naszym sercu – mówi autor zdjęć zamieszczonych na wystawie i jednocześnie deklaruje chęć spotkań z kolejnymi odbiorcami zainteresowanymi historią orła białego – godła Polski.
Tą niezwykła wystawę można oglądać w galerii biblioteki usytuowanej w budynku dawnej Loży Masońskiej.
fj