Uczniowie poznali wielkanocne zwyczaje mazurskie. FOT. Archiwum

Ważnym okresem obrzędowym na Mazurach była Wielkanoc. Pierwszego dnia świąt obmywano się wodą, co miało zapewnić zdrowie i urodę, i smagano młode dziewczyny witkami. Śmigus dyngus dotarł na Mazury dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to zwyczaj ten przynieśli ze sobą nowi osadnicy z innych części kraju.

O zwyczajach wielkanocnych na Mazurach, historii Mazur, budowaniu domów i zagród, a także o codziennym życiu mieszkańców Mazur, uczniowie szkół kętrzyńskich ( i nie tylko kętrzyńskich) mogli się dowiedzieć podczas spotkań w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, które prowadziła pracownica muzeum Marta Wojciechowska. Spotkanie te nosiły tytuł „Wiosna w mazurskiej chacie – zwyczaje wielkanocne na Mazurach”.
W trakcie tych spotkań uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się między innymi o tym, jak budowano mazurskie chaty, z jakich części się one składały, jakie materiały i techniki stosowano w budownictwie, a także jak wyglądało codzienne życie mazurskiej rodziny. Z ciekawością słuchano opowieści o tym, że mazurskie chaty składały się z części inwentarzowej i mieszkalnej, kryte były słomą lub trzciną, a centralnym miejscem w takiej chacie była czarna kuchnia, okna natomiast były zdobione kolorowymi okiennicami. Te opowieści uzupełniane pokazem slajdów oraz angażowanie uczniów do stworzenia rysunków odzwierciedlających wygląd chaty mazurskiej powodowały widoczne i coraz większe zainteresowanie słuchaczy historią Mazur. Całość w znakomity sposób uzupełniały legendy związane z życiem na Mazurach, opowieści o zwyczajach wielkanocnych snute wśród dekoracji oraz sprzętu będącego w mazurskiej zagrodzie i domowym – mazurskim ognisku dopełniały całości. Takie tematy były poruszane między innymi 4 kwietnia podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej z Szestna.
Była to swoista i niezwykle ciekawa lekcja historii o tym, co na tych ziemiach było niegdyś tradycją, a dzisiaj w znacznej mierze staje się zapomniane i odchodzi w przeszłość.
fj