Uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na Placu Armii Krajowej. FOT. Jarosław Żukowski

226 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił ustawę, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Tradycyjnie tego dnia w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z 226.rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy Kętrzyna uczcili ten fakt udziałem we Mszy św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Bazylice św. Jerzego. W uroczystościach udział wzięli: kombatanci, młodzież szkolna, przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, władze samorządowe powiatu i miasta, przedstawiciele stowarzyszeń, jednostek oświatowych i kulturalnych oraz kętrzyńskich środowiska gospodarczych. Po zakończeniu części liturgicznej uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Armii Krajowej i po wysłuchaniu hymnu Polski pod pomnikiem “W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” złożono wiązanki kwiatów.
Ten element uroczystości patriotycznej stał się też okazją, aby przypomnieć okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczyniła to prowadząca uroczystość. Natomiast Burmistrz Kętrzyna zwracając się do zebranych powiedział między innymi:
– 3 maja 1791 roku i ta konstytucja, która przetrwała tylko czternaście miesięcy była doświadczeniem bardzo trudnego wówczas kompromisu i jedności pod kuratelą zaborców, pod protektoratem rosyjskim, w sytuacji sprawowania władzy przez króla, a przecież wzorowana na rozwiązaniach republikańskich konstytucji amerykańskiej. Jak w tak trudnej sytuacji zbudowano na te czternaście miesięcy porozumienie? Ilu posłów i senatorów ówczesnej Polski Obojga Narodów było za tym, aby za wszelką cenę dojść do kompromisu i porozumienia? Odpowiedź była prosta – droga do porozumienia to Ojczyzna. Jednak zawsze znajdzie się na tej polskiej drodze wolności cierń, rokosz i targowica. To byli ci, którzy nie potrafili sprostać w swoich umysłach i sercach aby uszanować wolę większości.
Po zakończeniu uroczystości na Placu AK każdy z obecnych miał okazję otrzymania egzemplarza aktualnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyłożonej na specjalnie przygotowanym do tego stoisku.
fj