Główne uroczystości z okazji rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się na rynku w Zamościu. FOT. Archiwum W-MOSG w Kętrzynie

16 maja na Rynku Wielkim w Zamościu odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Oprawę muzyczną w trakcie uroczystości w Zamościu zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna SG. Goście i publiczność mogli obejrzeć defiladę i prezentację musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG.
Na Rynku Wielkim w Zamościu, odbył się uroczysty apel, podczas którego Prezydent RP wręczył nominacje generalskie Komendantowi Głównemu SG gen. bryg. Markowi Łapińskiemu i jego zastępcy gen. bryg. Tomaszowi Pradze. Prezydent RP w asyście Ministra SWiA wręczył również Medale za Długoletnią Służbę.
Ponadto podczas uroczystości 84 funkcjonariuszy zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski, w tym 12 z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. A najlepszym okazał się ppor. SG Bartosz Kierul, pełniący służbę na co dzień w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach.
Prezydent RP nadał 9 funkcjonariuszom naszego oddziału medale za długoletnią służbę. Minister SWiA wyróżnił nadaniem medalu za zasługi 4 osoby z W-MOSG. Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrny medal za długoletnią służbę odebrał ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz komendant z Placówki SG w Grzechotkach. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński przyznał 6 funkcjonariuszom W-MOSG odznakę Straży Granicznej.
Sekretarz Stanu MSWiA Jakub Skiba wręczył puchar dla zwycięzców zawodów sportowych Mistrzostw Straży Granicznej w roku 2016, w których I miejsce zdobył Warmińsko-Mazurski OSG. Puchar odebrał komendant oddziału.
Święto formacji jest okazją do wręczenia wyróżnień, awansów oraz odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom. W Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG awansowano 15 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 71 w korpusie chorążych oraz 56 w korpusie podoficerów.
Natomiast z okazji święta komendant W-MOSG płk SG Tomasz Semeniuk wyróżnił 30 osób emblematem pamiątkowym.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy – koordynator
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej