Akcja zbiórki krwi odbyła się w trzech miejscach w regionie, Kętrzynie, Barcinach i Gołdapi. FOT. Archiwum W-MOSG w Kętrzynie

Dzięki przeprowadzonym akcjom krwiodawczym w Barcianach (14 maja), Kętrzynie (16 maja) i Gołdapi (18 maja) zebrano ponad 30 litrów krwi. Darem życia podzielili się funkcjonariusze SG i mieszkańcy regionu. Ogólnie udział wzięło 78 osób, z czego krew oddało 70.

Pierwsze dwie akcje krwiodawcze pod hasłem „Na straży życia”, zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
Natomiast zbiórkę życiodajnego płynu w Gołdapi, z okazji 26.rocznicy powołania formacji, przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Stacja Terenowa w Ełku, Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego przy Fundacji Rozwoju Regionu w Gołdapi.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Prasowy – koordynator
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie