Szkoła Muzyczna w Kętrzynie zaprasza chętnych do nauki. FOT. Jarosław Żukowski

22 i 23 maja br. od godziny 16.00 do godziny 19.00 odbywać się będzie badanie przydatności do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Kętrzynie.

Obejmować ono będzie między innymi badanie predyspozycji słuchowo-głosowych i uzdolnień muzycznych. Badaniu poddawane będą dzieci w wieku od 5 do 16 lat, które zamierzają rozpocząć naukę w tej właśnie szkole.

.