.

Klub JiM przeznaczony jest dla rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi neurotrudnościami. Uroczyste otwarcie – 20 maja. Będzie to już 25 Klub JiM w Polsce. Wszystkie skupiają już ponad 3 tysiące rodziców.

Autyzm to duży problem społeczny w Polsce. Diagnozuje się go już u 1 na 100 dzieci. Kluby JiM to miejsca, w których rodzice dzielą się doświadczeniami, wiedzą, radą ale nie tylko: to miejsce, w którym mogą po prostu porozmawiać lub nareszcie spotkać bezwarunkową akceptację i zrozumienie dla wyzwań, z którym przyszło się im mierzyć. W klubach – działając razem – stają się silniejsi.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dzieci z autyzmem nie wchodzą w relacje i interakcje, nie mówią lub mają kłopoty z mówieniem. Klub do życia powołuje Anna Kowalczyk. Jak mówi, rodzice spotykali się już nieformalnie wcześniej, miedzy innymi w kętrzyńskiej szkole specjalnej. – Zainteresowanie jednak ciągle rosło, zatem aby skuteczniej pomagać postanowiliśmy stworzyć z Fundacją JiM formalną strukturę. Na początku klub skupia 11 rodzin, ale jestem pewna, że ta liczba wzrośnie – opowiada Anna Kowalczyk. – Wsparł nas też urząd miasta, wskazując miedzy innymi lokalizację klubu w kawiarence Loża. Będziemy spotykać się tam cyklicznie, w co drugą lub co trzecią środę o godzinie 17. Zapraszamy serdecznie.
Uroczysta inauguracja Klubu Rodziców JiM w KĘTRZYNIE:
20 maja, sobota, o godz. 13 w budynku Loży przy ul. Mickiewicza 1 w Kętrzynie. Może na nią przyjść każdy rodzic dziecka z autyzmem, który szuka pomocy i wsparcia
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje już ponad 3000 rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. JiM tworzy także kampanie społeczne, niosące wiedzę o autyzmie takie jak Polska na Niebiesko, organizowana 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzięki dziesiątkom tysięcy darczyńców z całego kraju pomoc Fundacji JiM jest całkowicie bezpłatna.
Kontakt:
Anna Kowalczyk, koordynator Klubu Rodziców
JiM w Kętrzynie, tel. 601 210 707

Paulina Kaczmarek, Fundacja JiM Łódź, tel. 725 415 608
p.kaczmarek@jim.org