W uroczystości wręczenia wyróżnienia kętrzyńskiej bibliotece wziął udział Damian Nietrzeba, zastępca burmistrza Kętrzyna. FOT. Franciszek Jaroński

17 maja Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego odebrał w Olsztynie dyplom i tytuł „Bibliotheca Bona” dla najlepszej biblioteki w regionie. Uroczystego wręczenia tytułu dokonano podczas gali „Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2016”.

Tytuł „Bibliotheca Bona” został przyznany kętrzyńskiej bibliotece w kategorii bibliotek miejskich. O przyznaniu tytułu w tej kategorii zdecydowały osiągnięcia tej placówki w roku 2016, w tym między innymi: wysokie w skali województwa wyniki w czytelnictwie, wyczulenie na potrzeby czytelnicze i informacyjne wszystkich grup wiekowych w mieście, wysoka jakość podejmowanych działań w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (trzykrotnie uzyskano dofinansowanie), dbałość o infrastrukturę, uczestnictwo w ogólnopolskich projektach i aktywna promocja czytelnictwa.
Witold Gagacki, dyrektor kętrzyńskiej placówki przyznaje, że był mile zaskoczony informacją o przyznanym tytule.
– To wyróżnienie jest przecież nie tylko dla dyrektora, ale również dla wszystkich pracowników naszej biblioteki. Przyznając naszej bibliotece ten zaszczytny tytuł doceniono w ten sposób wkład pracy wszystkich zarówno pracowników biblioteki, władz miasta jak i czytelników. To był i jest nasz wspólny sukces. Bardzo się cieszę i wszystkim dziękuję. To nas również mobilizuje do dalszej wytężonej pracy – powiedział po odebraniu dyplomu i tytułu z nieukrywanym wzruszeniem Witold Gagacki.
Honorowy patronat nad całością „Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2016” sprawował marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
fj

Bibliotheca Bona
Tytuł przyznawany od 2009 roku bibliotekom z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie celem uhonorowania Bibliotek Publicznych regionu. Otrzymują go placówki wyjątkowe, aktywne w dążeniu do zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego, które wykazały się w ostatnim roku szczególnymi osiągnięciami oraz wysokimi wynikami czytelnictwa. W ubiegłym roku tytuły najlepszych bibliotek w regionie otrzymały biblioteki w Ostródzie, Mikołajkach i Jedwabnie.