Starodruki z biblioteki pałacowej w Arklitach trafiła do kętrzyńskiego Muzeum. FOT. Archiwum Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętryznie

Kętrzyńskie Muzeum otrzymało niezwykły dar. To starodruki z byłej biblioteki pałacowej w Arklitach. Przekazał je Zygmunt Pacewicz z Olsztyna. – Pan Zygmunt uratował ten pokaźny zbiór niemal w ostatniej chwili przed wywiezieniem go na śmietnik. Nie udało się ustalić, w jaki sposób część księgozbioru trafiła na śmietnik w olsztyńskich Jarotach – mówi Daria Zecer, dyrektor kętrzyńskiego Muzeum.

Wśród przekazanych 65 książek, aż 64 to starodruki (książki wydrukowane przed rokiem 1800), w większości z drugiej połowy XVIII w. Tylko jedna pozycja pochodzi z XIX w. i nie można jej identyfikować z dawną biblioteką pałacową. O proweniencji księgozbioru świadczą tuszowe pieczątki „Bibliothek Schloss Arklitten”, podobne nalepki papierowe z numerami na grzbietach i podobne oprawy. Wśród książek znalazły się dzieła autorów klasycznych (Cyceron, Tacyt), kilkutomowe edycje żywotów cesarzy, dzieła historyczne. Uwagę zwraca między innymi wielotomowe dziełko „Recueil des voyages out servi a l’etablissement et aux progrez de la Campagne des Indes Orientales” omawiające rozwój holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, z licznymi mapami. Są tu także fragmenty wielotomowych edycji francuskich autorów siedemnasto- i osiemnastowiecznych – dzieła Jean-Jacques Rousseau, Jean-Baptiste Racine i Voltaire (François-Marie Arouet). Większość książek powstała w oficynach francuskich, są tu także pozycje wydrukowane przez wydawców niderlandzkich, brytyjskich i niemieckich.

jz