Śp. Ks. dr Zygmunt Klimczuk (1943-2017)

17 sierpnia zmarł w Kętrzynie ksiądz prałat Zygmunt Klimczuk, wieloletni proboszcz parafii św. Katarzy w Kętrzynie. Dziekan dekanatu Kętrzyn II. Dzisiaj odbędzie się msza św. w intencji zmarłego. W niedzielę uroczystości pogrzebowe. W poniedziałek złożenie ciała na starym cmentarzu.

Ks. Prałat dr Zygmunt Klimczuk (1943-2017) – Proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie, Kanonik honorowy Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej w Prabutach, Kanonik rzeczywisty Kolegiackiej Kapituły św. Jerzego w Kętrzynie, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Jerzego w Kętrzynie, Dziekan Dekanatu Kętrzyn II – Północny Wschód.

W latach 1982-1986 pracował jako wikariusz w Bartoszycach i Elblągu. W 1975 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1976-1979 kontynuował studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej na KUL, gdzie w 1977 r. uzyskał licencjat.
W latach 1982-1987 był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, wykładowcą propedeutyki teologii katolickiej w seminarium oraz teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Na seminarium prof. Władysława Piwowarskiego napisał i obronił pracę: „Postawy wobec religii a postawy wobec pracy inteligencji technicznej. Studium socjologiczne na podstawie badań wybranych grup z Zamechu w Elblągu”, uzyskując w 1984 r. w KUL stopień doktora z teologii pastoralnej – specjalizacja socjologia religii.
W 1984 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej w Prabutach, a w 1992 r. kanonika rzeczywistego i dziekana kapituły kolegiackiej w Kętrzynie.
Od 1987 r. był sędzią diecezjalnym Metropolitarnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i proboszczem parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a od 1994 r. dziekanem Dekanatu Kętrzyn II – Północny Wschód.
W 1999 r. został mianowany adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W 2007 roku odznaczony tytułem „Zasłużony dla Miasta Kętrzyna”.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
Piątek 18 sierpnia 2017 roku
18.00 – Msza w intencji zmarłego ks. Zygmunta Klimczuka – kościół św. Katarzyny

Niedziela – 20 sierpnia 2017 roku
14.00 – Eksporta ciała zmarłego Kapłana do kościoła św. Katarzyny w Kętrzynie
19.00 – Msza św. żałobna w intencji zmarłego Kapłana w kościele św. Katarzyny w Kętrzynie, pod przewodnictwem Arcybiskupa seniora Wojciecha Ziemby
Do godziny 21.00 – czuwanie

Poniedziałek – 21 sierpnia 2017 roku
9.45 – Jutrznia
10.00 – Eksporta ciała zmarłego Kapłana z kościoła św. Katarzyny do kościoła św. Jerzego w Kętrzynie
11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele św. Jerzego w Kętrzynie, pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego.

Ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie
Jednocześnie w poniedziałek 21 sierpnia w Zakopanem o godz. 11.00 Mszy św. w intencji zmarłego ks. Zygmunta Klimczuka przewodniczył będzie proboszcz parafii w Dryświatach w powiecie brasławskim (Białoruś), ks. Henadzi Leukou.