Dedykacja złożona na książce “Socjologia rodziny – zagadnienia wybrane”

Ksiądz Zygmunt Klimczuk pisał dużo. Została po nim dość pokaźna liczba książek, publikacji i artykułów. Ale okazuje się, że bardzo rzadko podpisywał dedykacje na swoich książkach. Jedną z nich otrzymała wraz z jego ostatnią książką „Socjologia rodziny – zagadnienia wybrane” Zenobia Alejun.

Ks. dr Zygmunt Klimczuk w latach 1982-1987 był ojcem duchownym Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, wykładowcą propedeutyki teologii katolickiej w seminarium oraz teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Na seminarium profesora Władysława Piwowarskiego napisał i obronił pracę: Postawy wobec religii a postawy wobec pracy inteligencji technicznej. Studium socjologiczne na podstawie badań wybranych grup z „Zamechu” w Elblągu, uzyskując w 1984 roku w KUL stopień doktora z teologii pastoralnej – specjalizacja socjologia religii. Przejął, po swoim promotorze, wykłady w Hosianum z socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Od 1994 roku, był także dziekanem Dekanatu Kętrzyn II – Północny Wschód i kontynuował nadal pracę dydaktyczną w Hosianum.
Od 2003 roku prowadził wykłady z socjologii w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Kętrzynie. Był autorem wielu artykułów dotyczących życia religijno-społecznego w wymiarze katolickiej nauki społecznej. Zajmował się między innymi się badaniem przemian postaw religijnych w okresie transformacji postkomunistycznej. Poniżej prezentujemy wykaz niektórych publikacji z bogatego dorobku śp. Ks. dr Zygmuna Klimczuka
Wykaz publikacji :
1. Etyka w biznesie, “Nasz Region Warmińsko-Mazurski” z 14.04.2000, nr 7/1/22, s. 14-15.
2. Kościół a prawa człowieka, “Nasz Region Warmińsko-Mazurski” z 06.05.2000, nr 2(2), s. 14-15.
3. Zasady życia społecznego (1), “Nasz region Warmińsko-Mazurski” z 09.06.2000, s. 22.
4.. Zasady życia społecznego (2), “Nasz Region Warmińsko-Mazurski” z 23.06.2000, nr 5(5), s. 21.
5. Sprawiedliwość czy miłość zasadą życia społecznego? “Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 2000, nr 46-50, s. 111-116.
6. Religijność Polaków w czasach Władysława Reymonta i współcześnie, “Studia Warmińskie” 2001, t. 38, s. 373-382.
7. Ksiądz Wojciech Rogaczewski, patriota-społecznik (1888-1944), “Życie Kętrzyna” z 30.05.2001, nr 22(432), s. 11.
8. Papieskie przesłanie do Rodaków, “Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 2002, nr 62, s. 92-103.
9. Parafia św. Katarzyny w Kętrzynie w świetle wizytacji kanonicznej 7 kwietnia 2002 r., “Studia Warmińskie” 39:2002, s. 473-486.
10. Religijność ludowa w środowisku miejskim (na przykładzie młodzieży miasta Kętrzyn). W: Liturgia i pobożność ludowa, pod red. W. Nowaka, Olsztyn 2003, s. 240-251.
11. Dwunasta rocznica beatyfikacji Adolfa Kolpinga, “Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 2003, nr 66, s. 117-122.
12. Służba na rzecz sprawiedliwości społecznej w Archidiecezji Warmińskiej, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, pod red. C. Rogowskiego, W. Nowaka, A. Kopiczki i M. Wojciechowskiego, Olsztyn 2004, s. 301-323.
13. Wybrane zagadnienia z socjologii rodziny (cz. 1), “Zeszyty Teologiczne” (Folia Theologika), Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie, 13:2004, nr 1 (40).
14. Socjologia rodziny – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo „Hosianum” 2008

Źródło: . http://www.uwm.edu.pl