Panele fotowoltaiczne przy ulicy Rynkowej w Kętrzynie. FOT. Franciszek Jaroński

Od miesiąca KEC KOMEC ma dwie własne elektrownie fotowoltaiczne produkujące prąd. Większa z nich, której ogniwa znajdują się od strony Alei Pileckiego zasila kotłownię przy ulicy Rynkowej. Elektrownia ta zabezpiecza potrzeby kotłowni w 50% a jej maksymalna wydajności to (w zależności od nasłonecznienia) 40 kW na dobę.

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego za pomocą paneli fotowoltaicznych już w Kętrzynie. Miejska spółka komunalna KOMEC zbudowała dwie takie elektrownie. Jedną przy ul. Rynkowej (40 kW na dobę), a drugą o mniejszej wydajności, tzw. minielektrownia (4kW) znajdującą się przy kotłowni na ul. Mazurskiej.

Najbardziej innowacyjna metoda produkcji energii elektrycznej
Nie tylko dyrektywy unijne, ale również i rosnąca świadomość ekologiczna bez wątpienia ułatwiła podjęcie decyzji o inwestowaniu w instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii), a w szczególności w fotowoltaikę. Jest to obecnie najbardziej innowacyjna i ekologiczna technologia produkcji energii elektrycznej. Elektrownie słoneczne są bezpieczne dla środowiska, nie emitują hałasu oraz zanieczyszczeń. W tej młodej, ale dynamicznie rozwijającej się branży drzemie ogromny potencjał, ponieważ przejście na niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii jest nieuniknione, konieczne i nieodwracalne. Stąd też UE zaleciła, aby Polska do 2020 roku zwiększyła udział energii ze źródeł odnawialnych do 15%.
KOMEC na swoją inwestycję uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 55% na budowę obu elektrowni. Koszt tych inwestycji wyniósł 175 403,76. Wkład własny spółki to kwota 78 931, 69 zł (45%), dofinansowanie ze środków unijnych 96 472,07 zł (55%). Eugeniusz Lotek, odpowiedzialny w spółce KEC KOMEC za sprawy związane za pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych informuje, że budowa trwała ponad miesiąc.
– Od lipca rozpoczęliśmy produkcję energii elektrycznej z własnych elektrowni przy ul. Rynkowej i Mazurskiej. Jest to energia produkowana na potrzeby własne. W tej chwili ta pierwsza w 50% zaopatruje w prąd naszą kotłownię – wyjaśnia Eugeniusz Lotek.

Montaż wykonali pracownicy spółki
Co ważne, montaż urządzeń odbywał się przy pomocy 5 własnych pracowników, którzy zostali wcześniej przeszkoleni w Olsztynie.
– W tej chwili czekamy na termin wyznaczony przez nadzór techniczny, aby uzyskać stosowny certyfikat. Da nam to możliwość startowania w przetargach na wykonawstwo tego typu instalacji – wyjaśnia Eugeniusz Lotek i dodaje: – Urządzenia pracują już ponad miesiąc. Maksymalna ich wydajność zależy jednak od nasłonecznienia. Nasze elektrownie nie osiągnęły jeszcze maksymalnego poziomu przewidzianej wydajności, ale już w niektórych dniach zbliżamy się do tej magicznych 40kW.

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przewidywana produkcja energii elektrycznej w skali roku wyniesie 43 541 kWh, a wartość wyprodukowanej energii zamknie się kwotą 12 798 zł. Okres zwrotu kosztów przewidziano na 6,17 roku.

NASŁONECZNIENIE W KĘTRZYNIE
Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1 000 kWh/m2, a w Kętrzynie 1 071 kWh/m2. Z powyższych danych wynika, że kolejne tego typu inwestycje mają szansę na realizację, a realizacja inwestycji przy ul. Rynkowej była jak najbardziej zasadna i przemyślana.