Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Po nieudanym projekcie radiowym zarząd powiatu myśli o powołaniu swojej gazety. Pierwsze pieniądze już pozyskał … z rezerwy ogólnej powiatu.

Podczas wczorajszej sesji „Jedenastka” nie chciała się zgodzić na kilka propozycji zarządu zapisanych w projekcie zmian do budżetu. Jedną z nich było zwiększenie wydatków na promocję powiatu. Kością niezgody okazały się pieniądze na wydanie książki o zabytkowych kościołach powiatu kętrzyńskiego.
Zarząd zgłosił propozycję zwiększenia budżetu promocji powiatu o kwotę 40 tys. zł. Miały to być środki na organizację dożynek powiatowych, Festiwalu kultury Ludowej oraz książkę „promującą dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego poświęcone zabytkowym kościołom”. „Jedenastka” zasugerowała, że poprze połowę tej kwoty z przeznaczeniem na festiwal i dożynki. „Negocjacje” przeprowadzone podczas sesji nie przyniosły efektu i w efekcie do budżetu nie trafiła książka, ale także i dwie pozostałe propozycje.
Starosta próbował interweniować w sprawie książki argumentując, że znaleźli się darczyńcy, którzy już wpłacili ponad 6 tys. zł na tę publikację. Nic to nie dało.
Czy to oznacza, że książka się nie ukaże? Nie do końca, bo część pieniędzy na jej wydanie zarząd znalazł w … rezerwie ogólnej powiatu. W końcu lipca uchwałą zarządu zmniejszył rezerwę o 26 tys. zł, jednocześnie zasilając tą kwotą paragrafy promocji powiatu z przeznaczeniem na opracowanie książki oraz … wydanie gazety promującej powiat. Okazuje się, że ofensywa medialna powiatu wciąż trwa, mimo nieudanego projektu pod nazwą „Radio Barcja”.
jz