W Parchaczu zachowała się katolicka kaplica Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. FOT. http://ishchuk.net/

Zmarły wczoraj Zygmunt Klimczuk, proboszcz parafii św. Katarzyny urodził się w Parchaczu. To miejscowość w dawnym województwie lwowskim. Duchowny urodził się w 1943 roku, gdy obszar ten znajdował się w granicach Generalnego Gubernatorstwa.

Po wojnie rodzice księdza Prałata przenieśli się do Elbląga. Najbliższym opowiadał, że gdy wstępował w 1961 roku do seminarium jego ojciec był z tego powodu prześladowany w pracy w Elblągu.
Rodzinna miejscowość księdza Prałata – Parchacz nazywa się dzisiaj Meżiriczja i leży w połowie drogi z Włodzimierza Wołyńskiego do Lwowa, tuż za miastem Czerwonograd, w którym znajdują się kopalnie węgla.
Historycznie Gmina Parchacz została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie sokolskim w województwie lwowskim z dotychczasowych jednostkowych gmin (wsi): Horodyszcze Bazyljańskie, Parchacz, Sielec, Wołswin i Zawonie. We wrześniu 1939 roku obszar gminy został zajęty przez wojska radzieckie, a od 1941 roku znajdował się pod okupacją niemiecką (Generalne Gubernatorstwo). W 1944 roku gmina weszła w skład ZSRR; znajduje się obecnie w rejonie sokalskim w obwodzie lwowskimna Ukrainie.
jz