Pomocą dla średnich miast może być budowa infrastruktury drogowej. FOT. Internet

Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe – wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk. Pisze o tym dzisiejszy serwis samorządowy PAP.

Analiza PAN posłużyła Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego do sformułowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do 122 średnich miast, które są na liście tych, którym grozi nasilenie problemów społeczno – gospodarczych ma trafić 2,5 mld złotych rządowej pomocy. Polska Agencja Prasowa pisze, że „W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory. Możliwe jest też zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Resort chce również stymulować lokalizację nowych inwestycji prywatnych na terenie średnich miast poprzez preferencyjne warunki pomocy publicznej dla inwestorów”.
Sprawie strategii poświęcona była wczorajsza konferencja prasowa burmistrza Kętrzyna. Jego zdaniem, aby pomóc średnim miastom, w tym Kętrzynowi trzeba ją ukierunkować inaczej niż to projektuje MRG. Zamiast programów zorientowanych na B+R, czyli innowacje, należy inwestować chociażby w drogi. Zdaniem Krzysztofa Hećmana obecny kształt strategii przewiduje finansowanie projektów „miękkich”, które na pewno nie są odpowiedzią na problemy tych 122 miast.
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/176441/Upadek-miast–PAN-122-miastom-w-Polsce-grozi-zapasc-spoleczno-gospodarcza
jz