W słoneczne dni dzieci z półkolonii korzystały – bezpiecznie z miejskich basenów. FOT. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

Do dzisiaj 23 dzieciaków z Kętrzyna korzystało z półkolonii zorganizowanych przez miasto w Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci nie mogły narzekać na nudę. Program przygotowany przez nauczycieli „Trójki” był bogaty i ciekawy.

Z różnych przyczyn nie wszyscy uczniowie mogą ten czas spędzić poza rodzinną miejscowością. Stąd też bardzo ważne jest, co władze samorządowe są w stanie zaproponować rodzicom i najmłodszym obywatelom danej społeczności. W Kętrzynie, poza ofertą spędzenia czasu w zorganizowanej formie na koloniach w Ośrodku „Kętrzyńska Przystań” również w mieście dzieci wcale nudzić się nie powinny. Mają bowiem możliwość skorzystania z półkolonii organizowanych w poszczególnych szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto. I tak od 24 lipca do 4 sierpnia 23 dzieciaków korzystał z półkolonii zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3.
– Program półkolonii został zaplanowany zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów. Stąd też mimo chwilami kapryśnej pogody nasi podopieczni nie mogą narzekać na nudę. Byli między innymi w Stadzie Ogierów, KPPSP, korzystali z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kętrzynianka”. Natomiast w kinie „Gwiazda” oglądali premierowe bajki animowane, a także uczestniczyli w wielu zajęciach profilaktycznych takich jak chociażby zapobieganie przemocy rówieśniczej czy też zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie wakacji. W trakcie półkolonii dzieci nabywają także umiejętności i wiadomości z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz poszanowania godności drugiego człowieka – wylicza Barbara Jaremko, pedagog szkolny i jednocześnie kierownik półkolonii.
Koloniści aktywnie bawili się również podczas zajęć Zumby oraz twórczo pracowali w trakcie warsztatów ekologicznych w ramach Kampanii „Wakacje z Every Can Counts 2017”, a za swój wysiłek zostali nagrodzeniu gadżetami ufundowanymi przez Fundację na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych.
W trakcie półkolonii dostępna była świetlica szkolna przed i po zajęciach, z której w godzinach popołudniowych systematycznie korzystało 14 uczestników oczekując na rodziców powracających z pracy.
fj