Zakopane znalazło się na 26 miejscu wśród miast, którym grozi zapaść społeczno – gospodarcza. Na zdjęciu Wielka Krokiew w Zakopanem

Wśród 122 miast, którym grozi zapaść, marginalizacja i zjawiska kryzysowe jest Zakopane. Analiza przygotowana przez Polską Akademię Nauk umieszcza to „pogrążone w kryzysie” miasto na 26 pozycji. Co ciekawe Zakopane według analizy traci wszystkie 7 funkcji, a Kętrzyn 6.

Wczoraj Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę, w której powołując się na analizę przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk wymienia 122 średnie miasta (spośród 255), którym grozi zapaść społeczno – gospodarcza. Na liście, na wysokim czwartym miejscu znalazło się również miasto Kętrzyn. Naukowcy oceniali średnie miasta według przyjętych wskaźników. Przyjęto ich 7: Zmiana rejestrowanej liczby ludności 2004-2014; prognoza liczby ludności GUS do 2035 roku w powiecie; zmiana liczby bezrobotnych 2004-2014; zmiana dochodów własnych w budżetach gmin 2004-2014; zmianaliczby udzielonych noclegów 2004-2014; zmiana liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 2004-2014; zmiany liczby siedzib największych spółek według listy 2000 Rzeczpospolitej 2004-2013. Z analizy wynika, że Zakopane traci wszystkie z nich, a Kętrzyn 6.
Depesza PAP – tutaj: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/176441/Upadek-miast–PAN-122-miastom-w-Polsce-grozi-zapasc-spoleczno-gospodarcza
jz