Projekt modernizacji kętrzyńskiego zamku będzie kosztował prawie 7 milionów złotych. FOT. Andrzej Frankowski

Już wkrótce kętrzyński zamek zmieni się nie do poznania. Dzisiaj ogłoszono wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”. Projekt przygotowany przez miasto został wysoko oceniony – trzeci na liście rankingowej i otrzyma dofinansowanie 5.576.616 zł. Wartość całego projektu to kwota niemal 7 milionów złotych.

Projekt jest bardzo szeroki i obejmuje w swym zakresie między innymi: konserwację murów obronnych zamku krzyżackiego, roboty budowlane polegające na ociepleniu dachu, wymianę okien, remont drzwi zewnętrznych, modernizację c.w.u i c.o oraz prace elektryczne. Dzięki pieniądzom z RPO zamek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanie się tak dzięki gumowym chodnikom, systemowi multimedialnemu i interaktywnemu, systemowi audio deskrypcji dla osób niewidomych. To nie wszystko, projekt zakłada również zakup ekspozycji, ram wystawienniczych. Koniec również z niedoskonałym obecnie systemem nagłośnieniowym w zamku. Będzie nowe. Będzie również oświetlenie przenośnej sceny dla muzeum i biblioteki, a także zestaw nagłaśniający.

W konkursie wystartowało wiele podmiotów. Ocenę formalną przeszło 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 116 mln zł. Po ocenie wniosków dofinansowanie otrzyma ostatecznie 9 projektów na kwotę dofinansowania ponad 53 milionów zł. Na liście „rezerwowej” znalazło się kolejnych 14 projektów, które nie mają zagwarantowanego dofinansowania.

Realizacja projektu pozwoli na pełną i planowaną od dawna modernizację Zamku. Wartość projektu to 6.970.771,19 zł. Dofinansowanie wyniesie 5.576.616,95 zł. Okres realizacji 11.01.2018 do 20.12.2018. Dofinansowanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe.