Wystawę można oglądać w kętrzyńskim muzeum do 5 listopada. FOT. Franciszek Jaroński

Ilustracje biblijne mają w swojej naturze różny nastrój i charakter. Wiele jednak zależy od czasu ich tworzenia oraz od podejścia do tematu autorów. Ilustracje bardzo często wzbudzają podziw, ale uzmysławiają też dramatyzm biblijnych zapisów.

6 października w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego otwarto wystawę „Biblia w sztuce”. Na wystawę liczącą około 100 grafik (drzeworyty, litografie, serigrafie) o tematyce biblijnej składały się prace wykonane przez wybitnych artystów podejmujących tematykę religijną i stanowiące jednocześnie ilustracje do tekstu Starego i Nowego Testamentu.
Na wystawie przygotowanej przez Mazurską Fundację Sztuki ART PROGRESS zaprezentowano prace dziewięciu artystów tworzących od XVI do XX w.: Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Gottfrieda Engelmanna, Gustava Doré, Marca Chagalla, Salvadora Dali, Otto Dixa, Oscara Kokoschkę oraz Andrzeja Strumiłły. Jednocześnie wystawa, której wernisaż zgromadził kilkudziesięciu widzów, ukazała dwa różne podejścia do ilustracji religijnej. Pierwszy, to podejście tradycyjne, które przedstawiają prace Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Gottfrieda Engelmanna oraz Gustava Doré. Drugi natomiast niekonwencjonalny i bardziej swobodny, zwany też nowoczesnym, to prace artystów tworzących w XX wieku, których autorami byli: Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka oraz Andrzej Strumiłło.
Warto przy tym pamiętać, że cel tego typu twórczości był jeden. Ilustracje miały i mają uatrakcyjniać teksty zawarte w biblii. Jak natomiast udało się to wspomnianym artystom, można odpowiedzieć sobie po obejrzeniu wystawy.
Niewątpliwą niespodzianką była obecność podczas wystawy Michała Kaczora, podróżnika, poszukiwania starożytnych instrumentów i muzyki, ze szczególnym naciskiem na instrumenty biblijne. Efektem tych podróży jest kolekacja instrumentów, których pierwowzoru należy szukać właśnie w przekazach biblijnych. I tak Michał Kaczor zaprezentował publiczności między innymi takie instrumenty jak: bendir, duduk, kinnor, szofar, lutnia-oud czy też wyglądające zupełnie inaczej niż dzisiaj, a znane wszystkim cymbały. O każdym z tych instrumentów Michał Kaczor mógł opowiedzieć wiele, a także potrafił zaprezentować na nich swoje umiejętności muzyczne.
Wystawę można oglądać codziennie do 5 listopada w godzinach otwarcia Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
fj